Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga – Paris 75001

Fédération inter-enseignement de Hatha Yoga (FIDHY)

Fédération inter-enseignement de Hatha Yoga (FIDHY) – Paris 75001

L’Institut Français du Yoga

L’Institut Français du Yoga – Paris 75001